Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 14. 1. 2013

Návrh usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 2. 12. 2013 č. 7

ZO schvaluje:

  • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí, s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
  • úpravy  v rozpočtu na rok 2013
  • rozpočet na rok 2014
  • inventurní komisi k provedení inventury majetku OÚ k 31.12.2013 ve složení: předseda: Libuše Ryšková, členové: Ponížil O, Sedlařík J, Nedbalová A, Kučerová J.
  • vybavení pro SDH Jankovice v celkové částce 60 569,- Kč, pokud obdrží dotaci ze ZK zařazení správního území obce Jankovice do území působnosti ISÚ MAS Podhostýnska, a.s. na období 2014-2020.
  • Zařazením do území působnosti ISÚ obci nevznikají žádné závazky vůči MAS.

ZO bere na vědomí:

  • informaci o akcích roku 2014
  • informaci  z Podhostýnského mikroregionu o výstavbě rozhledny na Kelčském Javorníku.

Miloslava Šišáková starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

  • Ing.Zdeněk Hanulík
  • Marta Kubová

V Jankovicích 3. 12. 2013

‹ 10. 10. 2013