Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 14. 1. 2013

Návrh usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 10. 10. 2013 č. 6

ZO schvaluje:

  • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí, s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
  • smlouvu 1040004952/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na vedení závěsného kabelu NN přes parcelu č. 1643/4, 14
  • uzavření smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a plynu s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou.

Miloslava Šišáková starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

  • Miroslav Darebník
  • Libuše Ryšková

V Jankovicích 11. 10. 2013

‹ 4. 10. 20132. 12. 2013 ›