Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > Územní plán

Územní plán

Vyvěšeno: 4. 10. 2013, sejmuto 18. 10. 2013

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje. Projekt je veden pod registračním číslem PF02-12DT2/084.

Zlínský kraj

Zhotovitelem celého projektu je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. a celkové náklady činí 264 000 Kč. Na pořízení nového územního plánu byla obci poskytnuta dotace z finančních prostředků Zlínského kraje ve výši 132 000 Kč.

Vyhláška

Veřejná vyhláška
PDF dokument, 259 kB
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Jankovice a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Jankovice.

Návrh

Textová část - návrh
PDF dokument, 217 kB
Výkres základního členění
PDF dokument, 754 kB
Hlavní výkres
PDF dokument, 1,3 MB
Výkres VPS, VPO a asanací
PDF dokument, 598 kB

Odůvodnění

Textová část - odůvodnění
PDF dokument, 429 kB
Výkres širších vztahů ( 1:100 000)
PDF dokument, 3,2 MB
Koordinační výkres
PDF dokument, 2,9 MB
Koordinační výkres – zastavěné a zastavitelné území
PDF dokument, 2,5 MB
Dopravní infrastruktura
PDF dokument, 1,1 MB
Technická infrastruktura – Energetika, spoje
PDF dokument, 1,2 MB
Technická infrastruktura – Vodní hospodářství
PDF dokument, 1,1 MB
Výkres předpokládaných záborů ZPF
PDF dokument, 1,9 MB
Návrh opatření obecné povahy – Územní plán Jankovice
PDF dokument, 165 kB

‹ 9. 9. 201310. 10. 2013 ›