Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 14. 1. 2013

Návrh usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 6. 5. 2013 č. 3

ZO schvaluje:

 • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření rozhodnutí, s nimiž bylo zastupitelstvo seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech - změnu č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí Podhostýnského mikroregionu - projednalo a schválilo  závěrečný účet obce Jankovice za rok 2012 – bez výhrad - příspěvek na Charitu Holešov ve výši 400,- Kč - pronájem části budovy bývalé školy s přístavbou sociálního zařízení - úpravu rozpočtu na položkách

ZO odsouhlasilo připomínky k návrhu ÚP obce Jankovice

 • u parcely č. 2170 a 2176 změnit plochu krajinné zeleně na plochu pro bydlení
 • u parcely č. 2304 změnit plochu zemědělsky obhospodařovanou  na plochu pro bydlení
 • u parcely č. 1762 změnit plochu výroby na plochu sídelní zeleně
 • u parcely č. 280/3 změnit plochu výroby na plochu sídelní zeleně (částečně)
 • u parcely č.1760 změnit plochu zemědělství na plochu pro bydlení (částečně)
 • u parcely č.1759 změnit plochu zemědělství na plochu pro bydlení (částečně)

ZO bere na vědomí:

 • Informaci o provedení auditu o hospodaření obce za rok 2012 a provedení nápravných opatření k zjištěným nedostatkům.
 • Informaci o změně zákona č. 561/2004 Sb., kterým se ruší povinnost hradit neinvestiční výdaje za dojíždějící žáky.

Miloslava Šišáková starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

 • ing.Zdeněk Hanulík
 • Marta Kubová

V Jankovicích 7. 5. 2013

‹ 18. 3. 20136. 6. 2013 ›