Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 14. 1. 2013

Návrh usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 4. 3. 2013 č. 2

ZO schvaluje:

 • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření rozhodnutí, s nimiž bylo zastupitelstvo seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech,
 • příspěvky na činnost spolků:
 • Myslivecké sdružení Hrabina – 5 000 Kč
 • Český svaz včelařů – 6 000 Kč
 • Svaz dobrovolných hasičů – prostředky na zakoupení sady hadic, rozdělovač.
 • Svaz chovatelů – 5 000 Kč
 • Mateřská školka Dobrotice – 1 000 Kč
 • Podhostýnský mikroregion – 28 000 Kč
 • Svaz drobného zvířectva – 500 Kč

Akce na rok 2013

 • pokračování ve zpracování ÚP
 •  oprava místní komunikace na Pohoršov
 •  vypracování projektu na novou cestu a kanalizaci na Pohoršov
 • přípravné práce pro budování inženýrských sítí v nové zástavbě za Hájíčkem
 • přehrazení fotbalového hřiště od dětského hřiště
 • úprava veřejného prostranství
 • smlouvu o pronájmu pozemků p.č. 1911 a 1912 s manžely Ležákovými z Kostelce u Holešova

ZO bere na vědomí:

 • informaci o těžbě dřeva v obecních lesích .

Miloslava Šišáková starostka obce

Ověřovatelé zápisu:

 • Pavlína Hajdová
 • Miroslav Darebník

V Jankovicích 5. 3. 2013

‹ 27. 1. 201318. 3. 2013 ›