Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 5. 11. 2012

Usnesení ze zasedání ZO Jankovice konaného dne 5. 11. 2012 č. 6

ZO schvaluje

 • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření a rozhodnutí s nimiž bylo ZO seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech.
 • změnu rozpočtu na rok 2012
 • návrh rozpočtu na rok 2013
 • inventurní komisi k provedení inventury majetku OÚ k 31. 12. 2012 ve složení:
  • předseda: Libuše Ryšková
  • členové: Oldřich Ponížil, Josef Sedlařík, Alena Nedbalová a Jana Kučerová
 • vybavení pro SDH Jankovice v celkové částce 57 468,- Kč pokud obdržíme dotaci ze ZK.
 • zpevnění střechy nad knihovnou

ZO bere na vědomí

 • informaci o plnění akcí letošního roku
 • informaci o hospodaření v obecním lese

Ověřovatelé zápisu:

Miloslava Šišáková, starostka obce

Marta Kubová

Pavlína Hajdová

V Jankovicích 6. 11. 2012

Zápis 5. 11. 2012
PDF dokument, 42 kB
Skenovaný zápis z jednání.
Vyvěšeno: 6. 11. 2012
Sejmuto: 20. 11. 2012

‹ 1. 10. 201219. 11. 2012 ›