Skočit na obsah skočit na hlavní navigaci skočit na navigaci sekce

Jankovice

Úvod > > Úřední deska > 2. 4. 2012

Návrh usnesení z veřejného zasedání ZO konaného dne 2. 4. 2012 č. 2

ZO schvaluje:

 • práci starostky a obecního úřadu od posledního zasedání včetně provedených opatření rozhodnutí, s nimiž bylo zastupitelstvo seznámeno v průběhu zasedání a v organizačních záležitostech
 • akce na rok 2012
 • zpracování územního plánu obce
 • vybavení dětského hřiště u Hájíčku za předpokladu obdržení dotace z MMR
 • vypracování projektu na inženýrské sítě na výstavbu za Hájíčkem
 • opravu místních komunikací
 • obložení sloupů a rohů v sále OÚ
 • úpravu veřejných prostranství + ořez stromů podél potoka Zhrty
 • pronájem části pozemku p. č. 2665 v celkové rozloze 500 m2 za 1,- Kč/m2
 • smlouvu o poskytnutí investiční dotace obci Jankovice ve výši 77 000,- na nákup požární stříkačky dle smlouvy číslo D/0415/2012/KH.

ZO bere na vědomí:

 • Informaci o výši neinvestičních nákladů ZŠ a MŠ pro rok 2012
 • Informaci o provedeném auditu hospodaření obce za rok 2011

Ověřovatelé zápisu:

Miloslava Šišáková, starostka obce

Miroslav Darebník

Marta Kubová

V Jankovicích 3. 4. 201

Zápis 2. 4. 2012
PDF dokument, 29 kB
Skenovaný zápis z jednání.
Vyvěšeno: 3. 4. 2012
Sejmuto: 17. 4. 2012

‹ 6. 2. 20124. 6. 2012 ›