Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘úřední deska’

16. 11. 2023

Záměr prodeje pozemků

Na úřední desce obce jsme zveřejnili prodej 1. části stavebních pozemků

Komentáře

3. 11. 2022

Odstávka elektřiny

Na úřední desce jsme zveřejnili informaci o dvou odstávkách elektrické energie v Jankovicích ve dnech 23. listopadu a 6. prosince 2022. Dodávka bude přerušena vždy od 7:30 do 15.00 hodin v celé obci.

Komentáře

12. 10. 2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desku jsme vyvěsili 2. rozpočtovou úpravu.

Komentáře

6. 9. 2021

Pozvánka na zastupitelstvo

Na úřední desku jsme vyvěsili pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Jankovice, které se bude konat 13. 9. 2021 od 18.30 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Komentáře

11. 8. 2021

Záměr prodeje pozemku

Na úřední desku jsme vyvěsili záměr prodeje obecního pozemku.

Komentáře

27. 5. 2021

Veřejná vyhláška – omezení v dopravě

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Komentáře

19. 5. 2021

Veřejná vyhláška – návrh změny č.1 ÚP Jankovice

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jankovice. Další informace na webu města Holešova.

Komentáře

6. 5. 2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desce jsme v minulých dnech zveřejnili:

  • Dodatek č. 1 (měření rychlosti a kontrola dodržování dopravního značení) k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015.
  • Závěrečný účet hospodaření s odpady 2020 – návrh.
  • Porovnání cen vodného a stočného 2020.

Komentáře

3. 5. 2021

Odstávka elektřiny 12. 5. 2021

Na úřední desce jsme vyvěsili oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf soubor) kvůli plánovaným pracím na zařízení distribuční soustavy 12. 5. 2021 od 7.30 do 15.00 v části obce.

Komentáře

21. 4. 2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desce jsme v minulých dnech zveřejnili informace o sčítání lidu, zápisu do MŠ v Chomýži a první rozpočtovou úpravu.

Komentáře