Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘tenisový kurt’

1. 12. 2015

Hledáme správce kurtu

Na úřední desku jsme vyvěsili Výběrové řízení na správce tenisového kurtu a šaten.

Komentáře

30. 7. 2014

Fotky z tenisového turnaje

Na obecní web jsme přidali fotky z 28. ročníku tenisového turnaje neregistrovaných hráčů.

Komentáře

5. 6. 2014

Tenisový turnaj za dveřmi

Dvacátý osmý ročník tradičního turnaje neregistrovaných hráčů se odehraje v areálu tenisového kurtu ve dnech 14. 6. – 5. 7. 2014. Srdečně zveme všechny příznivce sportu. Přijďte fandit, bavit se, dobře se najíst a napít.

Nový tenisový web

Při příležitosti tenisového turnaje jsme spustili novou podobu tenisového webu, na kterém najdete další informace o turnaji, aktuální zprávy a výsledky turnaje.

Komentáře

11. 10. 2009

Oprava tenisového hřiště

V září pokračovala rekonstrukce místního víceúčelového hřiště (tenisového kurtu). V první fázi opravy proběhlo částečné odstranění zahliněného podloží a vybudování nového drenážního systému.

Druhá fáze byla započata ve druhé polovině září osazením obrubníků, které tvoří hranu hřiště. Součastí bylo i budování kotevních patek pro volitelné osazení hokejových mantinelů a základových patek pro sloupky sítě na tenis nebo volejbal.

V poslední fázi byly navezeny podkladní vrstvy kameniva a škváry, na které naváže finální hrací povrch a osazení mantinelů.

Komentáře (1)

20. 9. 2009

Fotky z opravy kurtu

Do webového alba na externí fotogalerii Picasa jsme přidali fotografie z rekonstrukce tenisového kurtu.

Najdete zde více než třicet fotografií z výstavby nového odvodňovacího kanálu (nahradil hluboký příkop a zpevnil svah), odstraňování starých povrchů, odvodnění hřiště a hloubení otvorů pro patky.

Komentáře