Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘sběrný dvůr’

5. 10. 2016

Změna otevírací doby sběrného místa

V měsíci říjnu dochází ke změně otevírací doby sběrného místa.

V pátek bude otevřeno pouze od 17:00 – 18:00 hodin, sobotní otevírací doba zůstává 9:00 – 11:00 hodin.

V pátek 28.10.2016 bude sběrné místo zavřeno.

Komentáře

28. 3. 2016

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad  a železný šrot, bude poprvé otevřen v pátek 1. dubna 2016 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek od 17.00 do 19.00 hod a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

Komentáře

7. 10. 2015

Sběr nebezpečného odpadu obsahující azbest

V pátek 16. 10. 2015 od 17:00 – 19:00 hodin
a
v sobotu 17. 10. 2015 od 9:00 – 11:00 hodin
proběhne ve sběrném dvoře mimořádný sběr nebezpečného odpadu.
Odebírán bude do speciálního kontejneru pouze materiál obsahující azbest tzn. eternitová krytina, azbestové roury apod.

!!! Tento odpad před odevzdáním nelámejte !!!

Komentáře

21. 10. 2014

Svoz kovového odpadu

Obec Jankovice ve spolupráci s SDH Jankovice pořádají v sobotu 25. října 2014 v odpoledních hodinách sběr kovového dopadu v naší obci. Připravte, prosíme, v tento den železný odpad před své domy. S těžšími předměty vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže. Výtěžek použijeme na podporu družstva mladých hasičů a nákup nového vybavení pro dobrovolné hasiče.

Komentáře

18. 5. 2014

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 24. května 2014 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 9.15 do 9.35 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

  • opotřebované pneumatiky,
  • staré TV (včetně TV obrazovek),
  • rozhlasové přijímače,
  • jiné elektrotechnické přístroje,
  • chladničky,
  • staré baterie a akumulátory,
  • staré léky,
  • barvy, laky, ředidla a jiné nebezpečné chemikálie.

Pozor na lednice

Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší.

Komentáře

6. 4. 2014

Sběr elektroodpadu

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se ve dvoře OÚ bude konat od 17.00  do 18.00 hodin sběr elektrozařízení. Sbírat se budou ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, el. hračky, dále pak televizory, monitory, rádia, počítače, mobily a hudební nástroje.

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

Komentáře

1. 4. 2014

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 4. dubna 2014 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek od 14.00 do 19.00 hod.

Komentáře

9. 4. 2013

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 12. dubna 2013 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek v odpoledních hodinách.

Komentáře

14. 5. 2011

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 21. května 2011 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny v 9.15 v prostoru před budovou OÚ. Firma Biopas bude sbírat pouze staré baterie a akumulátory, staré léky, barvy, laky, ředidla a jiné nebezpečné chemikálie.

Komentáře

30. 3. 2011

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr na dvoře OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 1. dubna 2011 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek v odpoledních hodinách.

Komentáře