Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘rekonstrukce’

27. 7. 2010

Vyhláška

Na úřední desce je vyvěšeno Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení (pdf soubor, 149 kB) na stavbu polní cesty.

Komentáře

11. 10. 2009

Oprava tenisového hřiště

V září pokračovala rekonstrukce místního víceúčelového hřiště (tenisového kurtu). V první fázi opravy proběhlo částečné odstranění zahliněného podloží a vybudování nového drenážního systému.

Druhá fáze byla započata ve druhé polovině září osazením obrubníků, které tvoří hranu hřiště. Součastí bylo i budování kotevních patek pro volitelné osazení hokejových mantinelů a základových patek pro sloupky sítě na tenis nebo volejbal.

V poslední fázi byly navezeny podkladní vrstvy kameniva a škváry, na které naváže finální hrací povrch a osazení mantinelů.

Komentáře (1)

20. 9. 2009

Fotky z opravy kurtu

Do webového alba na externí fotogalerii Picasa jsme přidali fotografie z rekonstrukce tenisového kurtu.

Najdete zde více než třicet fotografií z výstavby nového odvodňovacího kanálu (nahradil hluboký příkop a zpevnil svah), odstraňování starých povrchů, odvodnění hřiště a hloubení otvorů pro patky.

Komentáře

29. 8. 2009

Oprava příkopu na tenisovém kurtu

Oprava příkopu na tenisovém kurtu byla v těchto dnech dokončena. Podívejte se na několik fotografií z opravy příkopu.

Komentáře