Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘kanalizace’

19. 8. 2017

Studie kořenové ČOV

Na stránku Odkanalizace obce jsme přidali sekci Studie kořenové ČOV a odkanalizování s příslušnými dokumenty.

Komentáře

22. 8. 2016

Informace o kanalizaci

Na našem obecním webu jsme zveřejnili novou stánku Kanalizace, kde budeme zveřejňovat informace o této části obecní infrastruktury. Nyní stránka obsahuje výsledky technicko-ekonomické studie odkanalizování obce Jankovice, která byla prezentována na 14. zasedání zastupitelstva obce 8. 8. 2016.

Komentáře