Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘kanalizace’

19. 9. 2022

II. projednání návrhu umístění kanalizačních přípojek

Komentáře

19. 8. 2017

Studie kořenové ČOV

Na stránku Odkanalizace obce jsme přidali sekci Studie kořenové ČOV a odkanalizování s příslušnými dokumenty.

Komentáře

22. 8. 2016

Informace o kanalizaci

Na našem obecním webu jsme zveřejnili novou stánku Kanalizace, kde budeme zveřejňovat informace o této části obecní infrastruktury. Nyní stránka obsahuje výsledky technicko-ekonomické studie odkanalizování obce Jankovice, která byla prezentována na 14. zasedání zastupitelstva obce 8. 8. 2016.

Komentáře