Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy označené štítkem ‘doprava’

27. 5. 2021

Veřejná vyhláška – omezení v dopravě

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Komentáře

17. 12. 2019

Nový vlakový jízdní řád

Zveřejnili jsme odjezdy vlaků platné od 15. prosince 2019.

Komentáře

9. 12. 2019

Změny v dopravě

Na úřední desku jsme vyvěsili změny ve veřejné dopravě od 15.12.2019.

Komentáře

28. 10. 2015

Nepřetržitá výluka v úseku Holešov – Bystřice pod Hostýnem

Z důvodu konání nepřetržité výluky v úseku mezi stanicemi Holešov – Bystřice pod Hostýnem ve dnech 5. – 9. 11. 2015, bude mezi těmito stanicemi zavedena náhradní autobusová doprava v čase od 7:30 hod prvního dne do 17:00 hod posledního dne.

Zastávky autobusů NAD se nacházejí:
Bystřice pod Hostýnem – před budovou železniční stanice
Hlinsko pod Hostýnem – na autobusové zastávce v obci
Jankovice – na autobusové zastávce v obci
Dobrotice – na autobusové zastávce v obci
Holešov – před budovou železniční stanice

Omezení se týká všech Os a Sp vlaků společnosti ČD, a.s.

Komentáře

9. 9. 2014

Výluka na trati 303 Bystřice p/H – Holešov + objížďka

Od pondělí 15. září 7.00hod do pondělí 22. září 2014 16.00hod bude probíhat nepřetržitá plánovaná výluka na trati 303 v úseku Bystřice pod Hostýnem – Holešov. Důvodem je rekonstrukce železničního přejezdu v km 29,444, který se nachází v naší obci.
Přejezd bude v tuto dobu mimo provoz a oficiální objížďka pro řidiče z části Souhrady a Vinice povede přes obec Chomýž.

Komentáře

28. 8. 2013

Silniční uzavírka končí v pátek 30.8.2013

Úplná uzavírka silnice II/438 Holešov – Dobrotice končí již v pátek 30. srpna 2013.

Vzhledem k tomu, že práce na stavbě JV obchvatu Holešova byly dokončeny před plánovaným termínem, dojde již v pátek 30. srpna 2013 v průběhu dne k otevření silnice II/438 mezi Dobroticemi a Holešovem a navazujícího JV obchvatu II/490 pro běžný zkušební provoz.

V době zkušebního provozu ještě nebude otevřena spojnice z obchvatu do ulice Partyzánské (u koupaliště) v Holešově. Osobní automobily ve směru od Dobrotic směřující do Holešova pojedou po obchvatu až na křižovatku se silnicí, která vede od obce Žopy, a po ní sjedou po ulici Bezručově do centra města. Nákladní automobily budou používat až silnici od obce Přílepy a budou vjíždět do Holešova po ulici Osvobození.

Plný provoz s otevřením sjezdu do Partyzánské ulice bude umožněn na přelomu října a listopadu 2013.

Upozorňujeme, že objížďkový autobusový jízdní řád bude platit až do soboty 31. srpna 2013.

K běžnému provozu se autobusy vrátí od neděle 1. 9. 2013, kdy začne platit nový jízdní řád. Nové jízdní řády jsou vyvěšeny ve vývěskách OÚ, nebo dostupné na webu společnosti Krodos.

Komentáře

16. 10. 2012

Čipy k průjezdu dobrotickou farmou

Od středy 17. 10. 2012 se začínají v prodejně Agromarketu v Dobroticích vydávat čipy k průjezdu závorou přes soukromý pozemek Farmy a to po předložení dokladů prokazující adresu trvalého bydliště v Žopech nebo Jankovicích a vlastnictví vozidla používaného k průjezdu závorou.

Otevřeno je:

  • pondělí až pátek 8.00–17.00 a
  • sobota 8.00-11.00.

Montáž závory proběhne v období mezi 22. 10. 2012 až 31. 10. 2012. Poté bude průjezd pozemkem možný jen s čipem.

Cena čipu pro občany z Jankovic bude 500 Kč na celou dobu uzavření komunikace do Holešova.

Pravidla
PDF dokument 81 kB
Ceník
PDF dokument 128 kB

Komentáře

26. 8. 2012

Uzavírka silnice Holešov–Dobrotice

V úterý 4. 9. 2012 začne dlouhodobá úplná uzavírka silnice II/438 v úseku cca 1 km mezi Holešovem a Dobroticemi z důvodu, kterým je výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova.

Objízdné trasy

Z tohoto důvodu budou platné tyto objízdné trasy:

  • Osobní automobily, autobusy a vozidla IZS – vedena přes Tučapy, Prusinovice, Hlinsko p. Host.
  • Tranzitní nákladní dopravu – vedena přes Olomoucký kraj (Přerov) do Bystřice p. Host.

Mapa

Objízdná trasa do 16 t

Mapa

Objízdná trasa nad 16 t (mimo linkový BUS)

Hromadná doprava

Ve stejný den dojde i k výraznému omezení autobusové dopravy v naší obci. Do Jankovic a Dobrotic budou zajíždět pouze vybrané spoje. Cena jízdného se dle informací autobusového dopravce Krodos Bus nebude měnit.

Objížďkové jízdní řády autobusů.

Vlakové spoje zůstávají do změny jízdních řádů (prosinec 2012) beze změn (PDF dokument). Od nového jízdního řádu budou všechny spoje zastavovat také v zastávkách Dobrotice a Jankovice.

Výluka vlakových spojů proběhne v těchto dnech:

  • 1. 9. 2012 (sobota)
  • 29. 9. 2012 (sobota)
  • 27.+28. 10. 2012 (sobota a neděle)
Objížďkový jízdní řád
PDF dokument, 107 kB
Přehledný autobusový jízdní řád od 4. 9. do 8. 12. 2012

Komentáře (4)

17. 11. 2011

Výluka vlakové dopravy

Ve dnech od 19. 11. 2011 od 7.17 do 24. 11. 2011 do 17.49 proběhne v úseku Bystřice pod Hostýnem – Holešov na trati 303 Kojetín – Valašské Meziříčí a zpět výluka.

Náhradní doprava bude po dobu výluky nahrazena autobusy.

Komentáře

7. 7. 2011

Výluka na trati

Správa železniční dopravní cesty oznamuje, že od 11. 7. do 18. 7. 2011 bude nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Bystřice pod Hostýnem – Holešov.

Výluka bude zahájena 11. 7. v 8.10 a ukončena v poslední den 18. 7. v 18.00. V době nepřetržité výluky budou vlaky mezi výše uvedenými železničními stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou přepravou.

Komentáře