Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

1. 3. 2022

Poplatky obci 2022

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2022 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Termín splatnosti  všech poplatků je dle obecně závazných vyhlášek do 31. května.

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 400 Kč 

stočné: 100 Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100 Kč/1 pes a 130 Kč za každého dalšího psa

Různé

Napište komentář

* Povinné položky