Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

27. 2. 2020

Poplatky obci 2020

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2020 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce května za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 300 Kč (děti do 1 roku věku mají úlevu ve výši 150 Kč poplatku za kom. odpad)

stočné: 100 Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100 Kč/1 pes a 120 Kč za každého dalšího psa

Různé

Napište komentář

* Povinné položky