Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

1. 3. 2016

Přehled poplatků 2016

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2016 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

stočné:                      100,- Kč (u RD se smlouvami)

komunální odpad:   300,- Kč

(děti narozené v daném kalendářním roce jsou od poplatku za kom. odpad osvobozeny)

Poplatek za psa:                     60,- Kč


Napište komentář

* Povinné položky