Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 9/2022

24. 9. 2022

Výsledek voleb do zastupitelstva

Na úřední desku jsme vyvěsili zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.

Komentáře

24. 9. 2022

Pozvánka na Den české státnosti

Komentáře

22. 9. 2022

Podzimní Zahrada Věžky

Komentáře

19. 9. 2022

II. projednání návrhu umístění kanalizačních přípojek

Komentáře

2. 9. 2022

Představení knihy – Hrad Křídlo

Ve čtvrtek 8. září 2022 v 17.00 hod. proběhne ve studovně Městské knihovny Holešov představení knihy

Historie, stavební vývoj a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších

Jedná se o monografickou, odbornou knihu, která se zabývá významnou kulturní památkou Holešovska – zříceninou hradu Křídlo. V rámci představení knihy budou prezentovány výsledky průzkumů, které byly v předchozích letech na hradě provedeny a které jsou zásadním podkladem pro vlastní text této knihy. Výklad bude převážně zaměřen na stavební vývoj a podobu hradu, zmíněna bude také problematika záchranných prací, které na hradě probíhaly od roku 2005.

Vstupné je 25,- Kč

Komentáře