Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 3/2022

31. 3. 2022

Pozvánka na Vynášení Morany – středa 6.4.2022

Komentáře

30. 3. 2022

Sběrné místo otevře v pátek 1.4.2022

Sběrné místo za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad, elektroodpad a železný šrot, bude poprvé otevřeno v pátek 1. dubna 2022 a  od 17.30 do 19.00 hod.

Komentáře

29. 3. 2022

Ukliďme Česko – Ukliďme Jankovice

Komentáře

1. 3. 2022

Poplatky obci 2022

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2022 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Termín splatnosti  všech poplatků je dle obecně závazných vyhlášek do 31. května.

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 400 Kč 

stočné: 100 Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100 Kč/1 pes a 130 Kč za každého dalšího psa

Komentáře