Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 2/2022

21. 2. 2022

Oznámení o vydání OOP – Změny č.1 Územního plánu Jankovice

Obec Jankovice oznamuje změnu Územního plánu viz Veřejná vyhláška na úřední desce.

Vzhledem k tomu, že není možné opatření obecné povahy s ohledem na jeho rozsah zveřejnit na úřední desce v úplném znění, oznamujeme, že do opatření obecné povahy může každý nahlédnout ode dne vyvěšení této vyhlášky:

  • na Obecním úřadu Jankovice,
  • na Městském úřadu Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 17 Holešov, dveře č. 315 (u pořizovatele),
  • na internetových stránkách města Holešova: https://www.holesov.cz/upd-jankovice

Komentáře

21. 2. 2022

Vodění medvěda 26.2.2022

Komentáře

4. 2. 2022

Pozvánka na zastupitelstvo

Na úřední desce jsme zveřejnili pozvánku na jednání zastupitelstva, které proběhne 14. února 2022 od 18.30 v sále obecního úřadu.

Komentáře

1. 2. 2022

Ořez stromů podél silnic

Informace o údržbě vegetace (ořezání větví a stromů) (pdf) podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

Komentáře