Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 11/2021

22. 11. 2021

Upozornění pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka

Komentáře

19. 11. 2021

MUDr. Věra Hlobilová – ukončení praxe

MUDr. Věra Hlobilová oznamuje ukončení své praxe  ke dni 31. 12. 2021.

Péči o pacienty přebírá od 2. 1. 2022 MUDr. Lenka Turková v dosavadních prostorách a se stejným telefonním číslem.

Komentáře

11. 11. 2021

Dotazníkové šetření

V rámci projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná“ žádáme občany o vyplnění krátkého dotazníkové šetření, které je součástí tohoto projektu. Děkujeme za vaše odpovědi, které vyplníte v dotazníku nejpozději do 22. listopadu 2021.

Dotazník je k dispozici na tomto odkaze: https://forms.gle/UZFwbkwrCFxwnFAi8

Komentáře