Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 5/2021

27. 5. 2021

Veřejná vyhláška – omezení v dopravě

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Komentáře

26. 5. 2021

Výběrové řízení v Kostelci u Holešova

Obec Kostelec u Holešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce hospodář(ka) obce.

Komentáře

19. 5. 2021

Veřejná vyhláška – návrh změny č.1 ÚP Jankovice

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jankovice. Další informace na webu města Holešova.

Komentáře

6. 5. 2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desce jsme v minulých dnech zveřejnili:

  • Dodatek č. 1 (měření rychlosti a kontrola dodržování dopravního značení) k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015.
  • Závěrečný účet hospodaření s odpady 2020 – návrh.
  • Porovnání cen vodného a stočného 2020.

Komentáře

3. 5. 2021

Odstávka elektřiny 12. 5. 2021

Na úřední desce jsme vyvěsili oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf soubor) kvůli plánovaným pracím na zařízení distribuční soustavy 12. 5. 2021 od 7.30 do 15.00 v části obce.

Komentáře