Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 2/2021

19. 2. 2021

MUDr. Marie Zelová – ukončení praxe

MUDr. Marie Zelová oznamuje, že k 31.3.2021 ukončí praxi lékaře.

Z tohoto důvodu žádá všechny pacienty, aby se registrovali u jiného lékaře dle vlastní volby.

Většinu  pacientů po dohodě může převzít MUDr. Tereza Szabó, která má ordinaci v Centru pro seniory Holešov na ulici Příční 1475.

Registrace u jiného lékaře je nutná do 1.4.2021, aby bylo možné odeslat  zdravotní  dokumentaci.

Pokud  zdravotní karty v ordinaci  zůstanou po  tomto  datu, budou  odeslány  na  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví, k uložení.

Komentáře

18. 2. 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Na úřední desce jsme zveřejnili podrobné informace ke sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne na konci března 2021.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Komentáře