Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 2/2020

28. 2. 2020

Aktualizace úřední desky

Na úřední desku jsme vyvěsili Výsledky projednání zastupitelstva obce na 8. zasedání konaném 24.2.2020.

Komentáře

27. 2. 2020

Poplatky obci 2020

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2020 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce května za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 300 Kč (děti do 1 roku věku mají úlevu ve výši 150 Kč poplatku za kom. odpad)

stočné: 100 Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100 Kč/1 pes a 120 Kč za každého dalšího psa

Komentáře

17. 2. 2020

Vodění medvěda

Tradiční masopustní vodění medvěda proběhne v sobotu 22. února 2020 od 8:30 hodin. Pořádají hasiči.

Komentáře (1)

14. 2. 2020

Pozvánka na zastupitelstvo

Na úřední desku jsme vyvěsili pozvánku na 8. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice.

Komentáře