Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 8/2019

20. 8. 2019

Třídění odpadů v domácnosti

Na stránce Odpady jsme zveřejnili odkaz na zajímavou stránku jaktridit.cz.

Komentáře

19. 8. 2019

Pozvánka na Loučení s prázdninami

V sobotu 31. 8. 2019 proběhne Loučení s prázdninami:

Plakát

Komentáře

16. 8. 2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na úřední desku jsme vyvěsili pozvánku na jednání zastupitelstva, které proběhne 26. srpna od 18.30.

Komentáře

9. 8. 2019

Kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.

Kotlíkové dotace jsou určeny  na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový  ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Pro potenciální žadatele proběhnou konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“, poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace.

Bližší informace najdete na tomto letáku

Komentáře

5. 8. 2019

Hasiči oslaví výročí založení sboru

Výbor SDH v Jankovicích vás zve na setkání u příležitosti připomínky

75 let od založení sboru, které se uskuteční

v sobotu 17. srpna 2019 v přístavbě OÚ a začíná ve 13.00 hod.

Program:

13.00   slavnostní schůze v přístavbě OÚ

15.00 mše svatá v Hájíčku a žehnání nového dopravního automobilu

16.00   posezení v Hájíčku

Komentáře