Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 1/2017

27. 1. 2017

Kácení a obnova porostu v obecním lese

Převážná většina porostu v obecním lese Březí za zahradami dosáhla stáří 90-110 let.

Z tohoto důvodu probíhá v těchto dnech další část mýtné těžby v části za stanovištěm kombajnu. Těžba byla provedena moderní harvestorovou technologií v období zámrazu s minimálním poškozením lesní půdy. Dřevní zbytky po těžbě budou nabídnuty k samovýrobě palivového dříví občanům. Vytěženo bylo celkem 270m3 dřeva.  Plocha bude po vyklizení hned na jaře 2017 znovu zalesněna a o nový les budou lesníci a naši potomci pečovat alespoň sto let, aby pak opět mohl les vydat svůj ustavičně se obnovující poklad – dřevo. Vzhledem k častějším kalamitám kůrovce je snahou a povinností vlastníka zvyšovat odolnost lesa vysazováním směsi listnatých dřevin a případně jedle.

Další mýtná těžba v lokalitě Březí je plánována nejdříve za 4 roky po zajištění stávajících nových výsadeb v oplocenkách.

Komentáře

17. 1. 2017

Pozvánka na páteční hokej

V pátek 20. ledna 2017 se uskuteční odvetné utkání hokejového derby svobodní – ženatí. Začátek zápasu je v 18:00 hodin.

Komentáře

13. 1. 2017

Cena vody 2017

Na úřední desku jsme vyvěsili dokument Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2017.

Komentáře

10. 1. 2017

Od 1. 1. jsme členem Mikroregionu Holešovsko

Od 1. ledna 2017 se naše obec stala členem Mikroregionu Holešovsko. Jankovice historicky patří do správního obvodu města Holešova s rozšířenou působností, což bylo jedním z důvodů vstupu do tohoto dobrovolného svazku obcí.

Mikroregion Holešovsko vznikl v roce 2001 uzavřením smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí. Založilo jej 18 obcí z přirozeného spádového území města Holešova, v roce 2006 přistoupila obec Pravčice a nyní naše obec Jankovice.

V současnosti mikroregion sdružuje 20 obcí: Bořenovice, Holešov (s katastrálními územími Količín, Všetuly, Dobrotice, Tučapy a Žopy), Horní Lapač, Kostelec u Holešova (s místní částí Karlovice), Jankovice, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice. Centrem mikroregionu je město Holešov.

Mikroregion v rámci svých obcí pořádá mnoho zajímavých kulturních a sportovních akcí. Společně pak již tradiční Dožínky Mikroregionu Holešovsko a Slavnosti Sv. Huberta.

Novým členem Mikroregionu Holešovsko se stala obec Jankovice.

Komentáře

7. 1. 2017

Tříkrálová sbírka

V dnešní Tříkrálové sbírce darovali občané v naší obci 11 019 Kč. Charita děkuje všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.

Komentáře

1. 1. 2017

Kluziště otevřeno

Dnes jsme zahájili sezónu bruslení na kluzišti ve sportovním areálu.

Komentáře