Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 3/2016

29. 3. 2016

Sběr nebezpečného a EEZ odpadu v sobotu 2.4.

V sobotu 2. 4. 2016 u obecního úřadu mezi 8.45 a 9.30 proběhne sběr nebezpečného a EEZ odpadu. Více informací o sběru (pdf 93 kB).

Komentáře

28. 3. 2016

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad  a železný šrot, bude poprvé otevřen v pátek 1. dubna 2016 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek od 17.00 do 19.00 hod a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.

Komentáře

22. 3. 2016

Svoz odpadu z popelnic v pátek 25.3.2016

Přestože je pátek 25. března 2016 svátkem, proběhne svoz SKO z popelnic v naší obci podle platného harmonogramu.

Komentáře

15. 3. 2016

Přednáška o domácím kompostování

Vedení obce Jankovice Vás srdečně zve na přednášku o domácím kompostování, která proběhne 22. března 2016 v 18.00 v sále obecního úřadu.

  • Co udělat s plevelem, aby šel zkompostovat?
  • Za jak dlouho bude kompost hotový?
  • Mohu kompostovat slupky z cizokrajného ovoce?
  • Vadí kompostu plesnivá zelenina či pečivo?
  • Mohu kompostovat rostliny napadené chorobami?
  • Co dělat, když kompost zapáchá?
  • Jak urychlit kompostování?
  • Jak poznám, že je kompost zralý?

Udělejte si čas, připravte si dotazy a přijďte se dozvědět spoustu praktických rad o domácím kompostování. Věříme, že pomocí kompostérů dokážeme předejít vzniku odpadu ve velké míře. Bioodpad totiž tvoří až 50 % veškerého odpadu a to je jen jeden z mnoha důvodů, proč stojí za to kompostování věnovat patřičnou pozornost.

Více informací hledejte na webu www.incien.org nebo www.facebook.com/incien.org.

Po skončení přednášky o kompostování budou pro občany, kteří si zadali na jaře 2015 v písemné anketě požadavek na odběr kompostéru, připraveny k podpisu smlouvy o výpůjčce a bude možné si vybraný kompostér odvézt.

Další termín pro podpis a odvoz kompostérů bude v pátek 1. dubna 2016 od 17.00 do 19.00.

Pro občany, kteří nebudou mít možnost zajistit si vlastní odvoz, uskutečníme na předchozí žádost rozvoz rovněž v pátek 1. dubna 2016 mezi 18. a 19. hodinou.

Komentáře

2. 3. 2016

Sousedské posezení se seniory

Obec Jankovice pořádá v  pátek 4. března 2016  v 16:00 hodin v sále OÚ Sousedské posezení se seniory. K poslechu i tanci hraje pan Cholasta, vystoupí děti z MŠ Dobrotice. Připraveno bude i promítání filmů z historie obce.

Komentáře

1. 3. 2016

Přehled poplatků 2016

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2016 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

stočné:                      100,- Kč (u RD se smlouvami)

komunální odpad:   300,- Kč

(děti narozené v daném kalendářním roce jsou od poplatku za kom. odpad osvobozeny)

Poplatek za psa:                     60,- Kč


Komentáře