Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 10/2015

28. 10. 2015

Nepřetržitá výluka v úseku Holešov – Bystřice pod Hostýnem

Z důvodu konání nepřetržité výluky v úseku mezi stanicemi Holešov – Bystřice pod Hostýnem ve dnech 5. – 9. 11. 2015, bude mezi těmito stanicemi zavedena náhradní autobusová doprava v čase od 7:30 hod prvního dne do 17:00 hod posledního dne.

Zastávky autobusů NAD se nacházejí:
Bystřice pod Hostýnem – před budovou železniční stanice
Hlinsko pod Hostýnem – na autobusové zastávce v obci
Jankovice – na autobusové zastávce v obci
Dobrotice – na autobusové zastávce v obci
Holešov – před budovou železniční stanice

Omezení se týká všech Os a Sp vlaků společnosti ČD, a.s.

Komentáře

26. 10. 2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na úřední desce jsme vyvěsili pozvánku na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jankovice, které se uskuteční 2. 11. 2015 v 18.30 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Komentáře

26. 10. 2015

Anketa Spokojenost se službami knihovny

Rádi bychom požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma Spokojenost se službami knihovny. Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Komentáře

20. 10. 2015

Pouštění draků 2015

Na sváteční středu 28.října 2015 připravuje Spolek pro zachování tradic pro děti i dospělé pouštění draků na louce v části obce Na Vinici (louka za zahradami nových domků nad tenisovým kurtem). Součástí programu bude také opékání špekáčků. Začátek je ve 14.00 hodin.

Komentáře

19. 10. 2015

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 24. října 2015 bude prováděn v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 9:35 do 10:05 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

opotřebované pneumatiky,
staré TV (včetně TV obrazovek),
rozhlasové přijímače,
jiné elektrotechnické přístroje,
chladničky,
staré baterie a akumulátory,
staré léky,
barvy, laky, ředidla a jiné nebezpečné chemikálie.

Pozor na lednice

Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší.

Komentáře

18. 10. 2015

Hubertova jízda

Westernový klub Jankovice uspořádal v sobotu 17. října 2015 tradiční Hubertovu jízdu, které se zúčastnilo 28 jezdců. Večer pokračoval program posezením v Hospůdce Na Ranči.

Podívejte se na fotky z této podzimní akce.

Komentáře

7. 10. 2015

Sběr nebezpečného odpadu obsahující azbest

V pátek 16. 10. 2015 od 17:00 – 19:00 hodin
a
v sobotu 17. 10. 2015 od 9:00 – 11:00 hodin
proběhne ve sběrném dvoře mimořádný sběr nebezpečného odpadu.
Odebírán bude do speciálního kontejneru pouze materiál obsahující azbest tzn. eternitová krytina, azbestové roury apod.

!!! Tento odpad před odevzdáním nelámejte !!!

Komentáře

6. 10. 2015

Pozvánka na vinobraní

Vinobraní

Komentáře