Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 7/2015

30. 7. 2015

Přerušení dodávky elektřiny

Oznámení e.on o přerušení dodávky elektrické energie v celé obci Jankovice.

Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci od 7.30 do 17.00 ve dnech:

  • 5. 8. 2015 (středa) a
  • 10. 8. 2015 (pondělí).

Komentáře

13. 7. 2015

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
vás zvu na 6. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice.

Podle § 91 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích je zasedání veřejné.

Termín zasedání: 22. července 2015
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:30 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Projekt „Nakládání s bioodpadem v obci Jankovice“
5. Řešení majetkoprávní záležitosti obce s majitelem nemovitosti č.p. 80
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

V Jankovicích dne 13.7. 2015

Miroslav Darebník
starosta obce

Vyvěšeno: 13. 7. 2015
Bude sejmuto:

Komentáře

8. 7. 2015

Dovolená MUDr. Marie Zelové

MUDr. Marie Zelová oznamuje občanům, že od 27. července do 14. srpna 2015
bude čerpat řádnou dovolenou.
Zastupovat ji budou:
od 27.7.2015 – 31.7.2015 MUDr. Helena Zimáková (ul. Palackého) ve svých ordinačních hodinách.
od 3.8.2015 – 14.8. 2015 MUDr. Irena Rajmonová (v ordinaci MUDr. Manďáka).
Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti tzv. lístky na peníze bude vydávat sestra Alice Matlochová dne 31.července 2015 – od 7.30 do 11.00 hodin.

Komentáře

3. 7. 2015

Změna termínu svozu odpadu

Z důvodu státního svátku dne 6.7.2015 bude svoz komunálního odpadu z popelnic mimořádně až ve středu 8. července 2015.

Komentáře