Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 4/2015

28. 4. 2015

Složenky k zaplacení daně z nemovitosti

Na stránkách Finanční správy byly zveřejněny informace týkající se zasílání složenek k zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2015 spolu s informacemi o možnosti placení daně z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2016 prostřednictvím SIPO a informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015. Uvedené informace můžete využít pro lepší informovanost Vašich občanů.

Informační leták (pdf).

Komentáře

28. 4. 2015

Pálení čarodějnic 30.4.2015

Na čtvrtek 30. dubna 2015 připravujeme tradiční program s názvem Pálení čarodějnic. Začátek bude v 18.00 hodin u budovy OÚ, odkud se průvod masek přesune do Hájíčku. Součástí akce bude také táborák s opékáním špekáčků a dalším občerstvením.
Těšíme se na vaši účast!
V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Komentáře

23. 4. 2015

Změna provozních hodin sběrného dvora

Od 24. dubna měníme otevírací dobu sběrného dvora. Sběrný dvůr bude otevřen v pátek od 17 do 19 hodin a v sobotu mezi 9. a 11. hodinou.

Komentáře

9. 4. 2015

Změna dopravního značení železničního přejezdu

Na úřední desce jsme vyvěsili informace o změně dopravního značení na jankovickém železničním přejezdu.

Komentáře

8. 4. 2015

Nové kulturní akce

Aktualizovali jsme seznam připravovaných kulturních akcí. Podrobnosti k jednotlivým akcím budeme postupně doplňovat.

Komentáře