Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 4/2013

25. 4. 2013

Dovolená MUDr. Marie Zelové

MUDr. Marie Zelová informuje své pacienty o dovolené v termínu 29. – 30.4. 2013. Zastupovat ji bude v akutních případech MUDr. Ivan Manďák (Poliklinika Holešov, Sušilova 478, 1. patro vlevo).

Komentáře

25. 4. 2013

Slet čarodějnic se blíží

V úterý 30. dubna 2013 Vás zveme na Slet čarodějnic do Hájíčku. Průvod masek začíná v 17.30 u bývalé školy a odtud se všichni odeberou společně do Hájíčku. Tam bude připraven bohatý program včetně diskotéky a opékání špekáčků.

Komentáře

9. 4. 2013

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 12. dubna 2013 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek v odpoledních hodinách.

Komentáře

7. 4. 2013

Oslavy výročí železnice

Na podzim loňského roku uplynulo veřejností nepovšimnuto 130. výročí významné regionální události – postavení a zahájení provozu železniční trati z Hulína do Bystřice pod Hostýnem. Se stavbou trati se neodmyslitelně spojil světový úspěch místních podniků a odstartovala životní dráha nových firem. Dotčená železnice ovšem žila svým vývojem také a už po šesti letech se spojila s dalšími místními drahami, aby se stala základem významné spojnice Moravy, Slezska a Polska – tzv. Moravsko – slezské dráhy měst z Kojetína do Bílska.

Obě výročí stojí nejen za zmínku, ale i za oslavu. Na malou oslavu velké události Vás zveme v sobotu 13. dubna, kdy budou vypraveny vlaky tažené parní lokomotivou i historické motorové vlaky vedené legendárním Hurvínkem z Kroměříže na všechny železniční světové strany, můžete si prohlédnout velké i malé, staré i nové, motorové i elektrické lokomotivy, nahlédnout pod sukně osmsetdesítky, poslechnout si známé i neznámé melodie v podání místní umělecké školy, vystoupení mažoretek, prohlédnout staré železniční dokumenty, návěstidla a přístroje. V prodeji bude i publikace objevující nové informace ze zákulisí zrození i života oslavenkyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslavy výročí železnice
PDF 541 kB
Pozvánka a program oslav, jízdní řády historických vlaků.

Další informace

Komentáře

6. 4. 2013

Sběr železného šrotu

V pátek 12. dubna 2013 provedou místní hasiči v 17 hodin sběr železného šrotu v naší obci. Připravte železný odpad před své domy. S těžšími předměty vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže.

Komentáře