Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 10/2012

28. 10. 2012

Fotky z vyjížďky na Rusavu

Na web jsme přidali fotografie z vyjížďky na Rusavu.

Komentáře

28. 10. 2012

Zveřejněn zpravodaj Naše dědina

Na obecním webu jsme zveřejnili poslední číslo zpravodaje Naše dědina v elektronické podobě.

Komentáře

22. 10. 2012

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 27. října 2012 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 8.45 do 9.05 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

  • opotřebované pneumatiky,
  • staré TV (včetně TV obrazovek),
  • rozhlasové přijímače,
  • jiné elektrotechnické přístroje,
  • chladničky,
  • staré baterie a akumulátory,
  • staré léky,
  • barvy, laky, ředidla a jiné nebezpečné chemikálie.

Pozor na lednice

Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší.

Komentáře

19. 10. 2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2013.

Komentáře

16. 10. 2012

Čipy k průjezdu dobrotickou farmou

Od středy 17. 10. 2012 se začínají v prodejně Agromarketu v Dobroticích vydávat čipy k průjezdu závorou přes soukromý pozemek Farmy a to po předložení dokladů prokazující adresu trvalého bydliště v Žopech nebo Jankovicích a vlastnictví vozidla používaného k průjezdu závorou.

Otevřeno je:

  • pondělí až pátek 8.00–17.00 a
  • sobota 8.00-11.00.

Montáž závory proběhne v období mezi 22. 10. 2012 až 31. 10. 2012. Poté bude průjezd pozemkem možný jen s čipem.

Cena čipu pro občany z Jankovic bude 500 Kč na celou dobu uzavření komunikace do Holešova.

Pravidla
PDF dokument 81 kB
Ceník
PDF dokument 128 kB

Komentáře

16. 10. 2012

Nedělní pouštění draků

Společné pouštění draků proběhne v neděli 21. října od 14.30 "Na vinici", ulicí od OÚ nahoru, kolem kurtů k lesu. Kdyby přeci bylo špatné počasí, přesune se akce na příští neděli.

Komentáře

14. 10. 2012

Termíny badmintonu

Zveřejnili jsme termíny, kdy bude bude hřiště na badminton mimo provoz.

Komentáře

7. 10. 2012

Fotky z Jankovského sekáče

Se zpožděním, ale přece, zveřejňujeme fotografie ze srpnové akce O Jankovského sekáče.

Komentáře

2. 10. 2012

Chystá se pouštění draků

Spolek pro zachování tradic připravuje pro děti a jejich rodiče na měsíce říjen-listopad společné pouštění draků. Kdo z rodičů bude mít zájem, ať si draky pro své děti připraví co nejdříve.Termín pouštění draků bude podle předpovědi počasí včas upřesněn.

Komentáře

1. 10. 2012

Sběr železného šrotu

V pátek 5. října 2012 provedou místní hasiči v 17 hodin sběr železného šrotu v naší obci. Připravte železný odpad před své domy. S těžšími předměty vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže.

Komentáře