Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 8/2012

28. 8. 2012

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v pondělí 3. září 2012 v zasedací místnosti OÚ. Začátek je v 19.00.

Komentáře

26. 8. 2012

Uzavírka silnice Holešov–Dobrotice

V úterý 4. 9. 2012 začne dlouhodobá úplná uzavírka silnice II/438 v úseku cca 1 km mezi Holešovem a Dobroticemi z důvodu, kterým je výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova.

Objízdné trasy

Z tohoto důvodu budou platné tyto objízdné trasy:

  • Osobní automobily, autobusy a vozidla IZS – vedena přes Tučapy, Prusinovice, Hlinsko p. Host.
  • Tranzitní nákladní dopravu – vedena přes Olomoucký kraj (Přerov) do Bystřice p. Host.

Mapa

Objízdná trasa do 16 t

Mapa

Objízdná trasa nad 16 t (mimo linkový BUS)

Hromadná doprava

Ve stejný den dojde i k výraznému omezení autobusové dopravy v naší obci. Do Jankovic a Dobrotic budou zajíždět pouze vybrané spoje. Cena jízdného se dle informací autobusového dopravce Krodos Bus nebude měnit.

Objížďkové jízdní řády autobusů.

Vlakové spoje zůstávají do změny jízdních řádů (prosinec 2012) beze změn (PDF dokument). Od nového jízdního řádu budou všechny spoje zastavovat také v zastávkách Dobrotice a Jankovice.

Výluka vlakových spojů proběhne v těchto dnech:

  • 1. 9. 2012 (sobota)
  • 29. 9. 2012 (sobota)
  • 27.+28. 10. 2012 (sobota a neděle)
Objížďkový jízdní řád
PDF dokument, 107 kB
Přehledný autobusový jízdní řád od 4. 9. do 8. 12. 2012

Komentáře (4)

20. 8. 2012

Loučení s prázdninami

Hasiči pořádají v sobotu 25. srpna od 16.00 v Hájíčku orientační závod kategorií 2-14 let a diskotéku. Občerstvení je zajištěno.

V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

Komentáře

13. 8. 2012

O Jankovského sekáče 2012

V sobotu 18. srpna pořádá Spolek pro zachování tradic soutěž o Jankovského sekáče v sečení trávy kosou i kosákem. Sraz sekáčů i jejich příznivců je od 14.30 na hřišti před OÚ. Od 15.00 start soutěže. Každý soutěžící si přinese vlastní nástroj na sečení.

Další zábava, doprovodné soutěže pro děti i dospělé a vyhlášení výsledků pak v Hájíčku.

Stylový oblek či kroj vítán. Občerstvení zajištěno.

Komentáře

5. 8. 2012

Western rodeo show

V sobotu 11. 8. 2012 proběhne v Jankovicích 19. ročník jezdeckého klání v různých dovednostních soutěžích. Začátek soutěží je plánován na 10.00.

Vstupné:

  • Dospělí: 60 Kč
  • Děti: 25 Kč

Večer jste zváni na country bál od 19 hodin.

Další informace např. na Facebooku: Western rodeo show Jankovice 2012.

Komentáře

2. 8. 2012

Nová hasičská motorová stříkačka

Obec pořídila v tomto roce pro jednotku sboru dobrovolných hasičů novou motorovou stříkačku PS-12 s obsahem 1 500 cm3.

Motorová stříkačka PS-12 TAZ 1,5 sport-zásah

Motorová stříkačka PS-12 TAZ 1,5 sport-zásah

Dotace Zlínského kraje

Na zakoupení stroje získala Obec Jankovice dotaci z prostředků Zlínského kraje ve výši 77 000 Kč.

Logo Zlínského kraje

Celková cena stříkačky činila 120 000 Kč.

PS-12 TAZ 1,5 sport-zásah dodala firma Radek Vincker – Servis požární techniky z Hranic na Moravě.

Komentáře