Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 3/2012

27. 3. 2012

Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje z důvodů zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuje pro celé území Zlínského kraje tato omezení:

  • Zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvisejících travních porostů.
  • Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
  • Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 26. 3. 2012 a je platné do odvolání.

Komentáře

25. 3. 2012

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zveme všechny občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které proběhne v pondělí 2. dubna 2012 v zasedací místnosti OÚ. Začátek je v 19.00.

Komentáře

18. 3. 2012

Valná hromada honebního společenství

V sobotu 24. března 2012 se uskuteční valná hromada Honebního společenství Jankovice v zasedací místnosti OÚ. Začátek valné hromady je v 17.00.

Komentáře

16. 3. 2012

Nové fotky

Do fotogalerie jsme přidali fotky z vodění medvěda a únorového hokeje.

Komentáře