Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 10/2011

25. 10. 2011

Sběr železného šrotu

Ve čtvrtek 27. října 2011 provedou místní hasiči v podvečerních hodinách sběr železného šrotu v naší obci. Připravte železný odpad před své domy. S těžšími předměty vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže.

Komentáře

17. 10. 2011

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 22. řijna 2011 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 8.45 do 9.05 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

  • opotřebované pneumatiky,
  • staré TV (včetně TV obrazovek),
  • rozhlasové přijímače,
  • jiné elektrotechnické přístroje,
  • chladničky.

Pozor na lednice

Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší.

Komentáře