Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 3/2011

30. 3. 2011

Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr na dvoře OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 1. dubna 2011 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek v odpoledních hodinách.

Komentáře

25. 3. 2011

Zasedání obecního zastupitelstva

Zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které proběhne v pondělí 11. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ. Začátek je v 18.30.

Komentáře

20. 3. 2011

Prodej DVD o Jankovicích

DVD z loňských oslav 650 let založení obce a DVD z historie obce jsou od pondělí 21. března 2011 v prodeji v kanceláři OÚ.

Komentáře

12. 3. 2011

Valná hromada honebního společentsví

V sobotu 19. března 2011 se uskuteční valná hromada Honebního společenství Jankovice v zasedací místnosti OÚ. Začátek valné hromady je v 17.00.

Komentáře

6. 3. 2011

Fotky z vodění medvěda

Do fotogalerie jsme přidali fotografie z vodění medvěda, které bylo v sobotu 5. března 2011.

Komentáře

2. 3. 2011

Košt slivovice

Také v roce 2011 pořádá Klub přátel dobré slivovice ochutnávku domácí pálenky. Košt proběhne v sobotu 12. března 2011.

Pro ty, kterým slivovice nechutná, uspořádáme košt likérů. Podmínky budou včas zveřejněny ve vývěskách v obci a v místním rozhlase.

Komentáře