Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 9/2010

28. 9. 2010

Zrušení výluky

Správa železniční dopravní cesty zrušila v pondělí ráno plánovanou výluku železniční trati Bystřice pod Hostýnem – Holešov z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Komentáře

26. 9. 2010

Sběr železného šrotu

V úterý 28. září 2010 provedou místní hasiči v podvečerních hodinách sběr železného šrotu v naší obci. Připravte železný odpad před své domy. S těžšími předměty Vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže.

Komentáře

22. 9. 2010

Výluka na trati

Správa železniční dopravní cesty oznamuje, že od 27. 9. do 1. 10.2010 bude nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Bystřice pod Hostýnem – Holešov.

Výluka bude zahájena 27. 9. v 7.00 a ukončena v poslední den 1. 10. ve 20.00.
V době nepřetržité výluky budou vlaky mezi výše uvedenými železničními stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou přepravou.

Komentáře

14. 9. 2010

Přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Jankovice dne 21. 9. 2010 od 7.15 do 15.15.

Komentáře

7. 9. 2010

Zasedání obecního zastupitelstva

Zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které proběhne v pondělí 13. září 2010 v zasedací místnosti OÚ. Začátek v 19.00. Jedná se o poslední zasedání tohoto zastupitelstva před volbami.

Komentáře