Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 4/2010

29. 4. 2010

Pálení čarodějnic v Hájíčku

Pozor změna! Zítřejší Pálení čarodějnic se v případě příznivého počasí uskuteční v Hájíčku. Mimo plánovaný program bude připraven i táborák a špekáčky k opékání.

Těšíme se na Vaši účast.

Komentáře

14. 4. 2010

Usnesení zastupitelstva

Na úřední desce bylo zveřejněno usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo 13. dubna 2010.

Komentáře

11. 4. 2010

Nové knihy

Do naší knihovny jsou zakoupeny nové knihy k zapůjčení a také nový výměnný soubor z kroměřížské knihovny. Seznam knih je v odkaze na stránce knihovny.

Komentáře

10. 4. 2010

Pálení čarodějnic

Ve pátek 30. dubna 2010 proběhne od 17.00 průvod čarodějnic a zábavný podvečer tentokrát v sále OÚ. Začátek průvodu je u bývalé školy, v případě deště sraz masek přímo v budově OÚ.

Komentáře

9. 4. 2010

Sběr železného šrotu

Ve čtvrtek 15. dubna 2010 provedou místní hasiči v podvečerních hodinách sběr železného šrotu v naší obci. Připravte železný odpad před své domy. S těžšími předměty Vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže.

Komentáře

8. 4. 2010

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

Zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které proběhne v pondělí 12. dubna 2010 v zasedací místnosti OÚ. Začátek je v 19.00.

Komentáře

8. 4. 2010

Starostové Jankovic

Zveřejnili jsme stránku Starostové Jankovic, kde najdete fotografie, jména starostů, předsedů MNV a jankovických fojtů a jejich funkční období.

Komentáře

2. 4. 2010

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr na dvoře OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 2. dubna 2010 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek.

Komentáře