Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 10/2009

29. 10. 2009

Nové kulturní akce

Na stránku Kultura jsme doplnili nové kulturní akce a upřesnili některé dříve zveřejněné.

Komentáře

28. 10. 2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které proběhne v pondělí 2. listopadu 2009 v zasedací místnosti OÚ. Začátek v 18.30.

Komentáře

27. 10. 2009

Provoz sběrného dvora

V pátek 30. října 2009 bude v letošním roce naposled otevřen sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad a železný šrot. Není zde povoleno odkládat odpad nebezpečný (oleje, barvy, ředidla, pneumatiky aj.).

Komentáře

22. 10. 2009

Svoz domovního odpadu

Upozorňujeme občany, že vzhledem ke státnímu svátku bude v naší obci svoz domovního odpadu z popelnic uskutečněn ve 44. týdnu až ve čtvrtek 29. října 2009.

Následující svoz proběhne podle harmonogramu TS Holešov ve středu 11. listopadu 2009.

Komentáře

11. 10. 2009

Oprava tenisového hřiště

V září pokračovala rekonstrukce místního víceúčelového hřiště (tenisového kurtu). V první fázi opravy proběhlo částečné odstranění zahliněného podloží a vybudování nového drenážního systému.

Druhá fáze byla započata ve druhé polovině září osazením obrubníků, které tvoří hranu hřiště. Součastí bylo i budování kotevních patek pro volitelné osazení hokejových mantinelů a základových patek pro sloupky sítě na tenis nebo volejbal.

V poslední fázi byly navezeny podkladní vrstvy kameniva a škváry, na které naváže finální hrací povrch a osazení mantinelů.

Komentáře (1)