Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy měsíce 10/2008

31. 10. 2008

Promítání filmů z 90. let

V sobotu 8. listopadu 2008 v 16.30 hodin proběhne další promítání filmů z archivu obce, ve kterých se tentokrát podíváme na události z devadesátých let minulého století.

Uvidíte například záznam z oslav 50 let SDH v Jankovicích (1994), Pouť na Hostýn s dechovou hudbou Horňáci (1996), Svěcení praporu a znaku obce (1999).

Komentáře

20. 10. 2008

Naše dědina 2/2007 a 1/2008

Dnes jsme zveřejnili na stránce Naše dědina poslední dvě čísla obecního zpravodaje Naše dědina:

Oba dokumenty jsou ve formátu PDF.

Komentáře

6. 10. 2008

K čemu je dobrý blog

Blog obvykle obsahuje krátké aktuální články. Mohou se zde vyskytovat odkazy na konkrétní stránky oficiálního webu obce Jankovice. Tím dojde k provázání na statickou část webové prezentace.

Jednotlivé články je možné komentovat. Komentáře k vybraným nebo i všem článkům je možné zakázat, ale lepší je komentáře sledovat a ty nevhodné upravovat nebo mazat.

Výhodou je, že články na blogu mohou publikovat vybraní lidé, kteří mají svůj účet (a určená práva). V současnosti jsou to paní starostka Šišáková, Mirek Darebník a Jiří Bureš. Blog tak může nabídnout pestrý obraz o dění v obci.

Články jsou zařazeny v kategoriích. Je dobré mít vytvořeno několik málo kategorií a každý článek zařadit do správné kategorie. Pomocí kategorií je pak možné články seskupovat a odděleně zobrazovat. Vedle kategorií lze využít tzv. štítky. Jeden článek může mít víc štítků. Návštěvník si může zobrazit články, které mají přidělený daný štítek.

Každý článek má datum a čas publikování. Všechny články jsou uloženy v archivu podle roků a měsíců.

Sliboval jsem, že pošlu odkaz na mapu obce. Mapa je editovatelná a jakmile to doladím, tak dodám přístupové kódy.

Komentáře