Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Zprávy kategorie ‘OÚ’

12. 10. 2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desku jsme vyvěsili 2. rozpočtovou úpravu.

Komentáře

16. 9. 2021

Zápis ze zastupitelstva

Na úřední desce jsme zveřejnili Výsledky projednání zastupitelstva obce na 17. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaném dne 13. září 2021.

Komentáře

13. 9. 2021

Zpravodaj Naše dědina 1/2021

Zveřejnili jsme aktuální číslo zpravodaje Naše dědina.

Komentáře

6. 9. 2021

Pozvánka na zastupitelstvo

Na úřední desku jsme vyvěsili pozvánku na zasedání Zastupitelstva obce Jankovice, které se bude konat 13. 9. 2021 od 18.30 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Komentáře

11. 8. 2021

Záměr prodeje pozemku

Na úřední desku jsme vyvěsili záměr prodeje obecního pozemku.

Komentáře

18. 6. 2021

Pozvánka na zastupitelstvo

Na úřední desce jsme zveřejnili pozvánku na jednání zastupitelstva (28.6.2021, 18.30).

Komentáře

27. 5. 2021

Veřejná vyhláška – omezení v dopravě

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Komentáře

19. 5. 2021

Veřejná vyhláška – návrh změny č.1 ÚP Jankovice

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhlášku – veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jankovice. Další informace na webu města Holešova.

Komentáře

6. 5. 2021

Aktualizace úřední desky

Na úřední desce jsme v minulých dnech zveřejnili:

  • Dodatek č. 1 (měření rychlosti a kontrola dodržování dopravního značení) k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015.
  • Závěrečný účet hospodaření s odpady 2020 – návrh.
  • Porovnání cen vodného a stočného 2020.

Komentáře

3. 5. 2021

Odstávka elektřiny 12. 5. 2021

Na úřední desce jsme vyvěsili oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (pdf soubor) kvůli plánovaným pracím na zařízení distribuční soustavy 12. 5. 2021 od 7.30 do 15.00 v části obce.

Komentáře