Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Články označené štítkem ‘vyhláška’

13. 11. 2018

Veřejná vyhláška Zlínského kraje

Na úřední desku jsme vyvěsili Doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.

Komentáře

7. 5. 2018

Vyhláška Zlínského kraje

Na úřední desku jsme vyvěsili doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a oznámení o konání veřejného projednání.

Komentáře

2. 5. 2018

Novinky na úřední desce

V posledních dnech jsme na úřední desku vyvěsili několik oznámení.

Komentáře

25. 10. 2017

Veřejná vyhláška

Na úřední desku jsme vyvěsili vyhlášku  – oznámení o návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Komentáře

24. 10. 2017

Přechodná úprava provozu na přejezdu

Na úřední desku jsme vyvěsili vyhlášku stanovující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Komentáře

25. 9. 2017

Vyhláška – návrh opatření obecné povahy

Na úřední desku jsme vyvěsili veřejnou vyhlášku Ministerstva zemědělství.

Komentáře

25. 4. 2016

Veřejná vyhláška

Na úřední desce jsme vyvěsili veřejnou vyhláška KUZL 25968/2016 o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území toku Rusava v km 18,140 – 23,323.

Komentáře

16. 12. 2015

Aktualizace úřední desky a rozpočet on-line

Na úřední desce jsme včera vyvěsili dokument Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankovice. Dnes jsme zveřejnili Návrh rozpočtu MAS Podhostýnska 2016.

Na stránce Rozpočet je nově odkaz na Rozpočet obce on-line.

Komentáře

21. 9. 2015

Vyhláška o stanovení záplavového území toku Rusava

Na úřední desce jsme zveřejnili Veřejnou vyhláška KUZL 56952/2015 – Záplavového území toku Rusava v km 18,140 – 23,323 km včetně vymezení aktivní zóny.

Komentáře

23. 2. 2011

Čtyři nové vyhlášky

Na úřední desce byly vyvěšeny čtyři nové vyhlášky:

  • 1/2011 – poplatky ze psů,
  • 2/2011 – poplatky za užívání veřejného prostranství,
  • 3/2011 – poplatky za komunální odpad,
  • 4/2011 – poplatky za hrací automaty.

Komentáře