Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

Články kategorie ‘OÚ’

10. 5. 2017

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady

Na úřední desku jsme zveřejnili Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2016.

Komentáře

3. 5. 2017

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu

Na úřední desku jsme vyvěsili informace o hospodaření Podhostýnského mikroregionu za rok 2016.

Komentáře

23. 3. 2017

Oznámení na úřední desce

Na úřední desce jsme zveřejnili oznámení o rozpočtech na základě zákona č. 23/2017 Sb., a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

Komentáře

6. 3. 2017

Výpis usnesení zastupitelstva

Na úřední desku jsme přidali výpis usnesení z jednání zastupitelstva ze 17. jednání zastupitelstva.

Komentáře

23. 2. 2017

Přehled poplatků pro rok 2017

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2017 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

stočné:                        100 Kč (u RD se smlouvami)

komunální odpad: 300 Kč

(děti do 1 roku věku mají úlevu ve výši 150 Kč poplatku za kom. odpad)

poplatek za psa:        60 Kč/1 pes

Komentáře

23. 2. 2017

Výběrové řízení údržbář, sadař

Na úřední desce jsme vyhlásili výběrové řízení na pracovní místo pracovník s technikou, údržbář, sadař.

Komentáře

17. 2. 2017

Pozvánka na 17. jednání zastupitelstva

Na úřední desku jsme vyvěsili pozvánku na veřejné jednání zastupitelstva obce.

Komentáře

8. 2. 2017

Záměr obce prodat část obecního pozemku

Na úřední desce jsme vyvěsili záměr obce prodat část obecního pozemku o celkové výměře 66 m2.

Komentáře

13. 1. 2017

Cena vody 2017

Na úřední desku jsme vyvěsili dokument Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2017.

Komentáře

20. 12. 2016

Otevírací doba OÚ v období vánočních svátků 2016

Čtvrtek 22.12.2016 7:00 -12:00
Pátek 23.12.2016 7:30 – 9:00
Pondělí 26.12.2016 svátek
Úterý 27.12.2016 dovolená
Středa 28.12.2016 dovolená
Čtvrtek 29.12.2016 dovolená
Pátek 30.12.2016 dovolená

Pondělí                 2. 1. 2017                    normální provoz dle úředních hodin

Komentáře