Jankovice

Oficiální blog podhostýnské obce

17. 10. 2018

Kominické práce a revize komínů

Obecní úřad v Jankovicích dává na vědomí všem občanům, že se mohou na Obecním úřadě přihlásit k provedení kominických prací, které proběhnou na začátku měsíce listopadu 2018.

Prohlídka komína na základě Nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., je 1x ročně povinná.  Kontrolu provádějící pracovník vystaví Zprávu o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty.

Přesnější termín prohlídky bude včas oznámen místním rozhlasem, na vývěsce OÚ a na webových stránkách obce.  Upozorňujeme občany, že individuální termíny si budou muset s kominíkem sjednat sami.

6. 10. 2018

Výsledek komunálních voleb

Na úřední desku jsme vyvěsili Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jankovice.

27. 9. 2018

Výpis usnesení jednání zastupitelstva

Na úřední desku jsme vyvěsili výsledky projednání na 25. zasedání zastupitelstva obce Jankovice.

15. 9. 2018

Nové fotky

Do fotogalerie jsme přidali nové fotografie z přelomu srpna a září.

12. 9. 2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Na úřední desku jsme vyvěsili pozvánku na 25. zasedání zastupitelstva obce Jankovice (21. 9. 2018, 18.30 v zasedací místnosti OÚ).

12. 9. 2018

Nové fotografie

Přidali jsme nové fotografie do fotogalerie.

11. 9. 2018

Zpravodaj Podhostýnského mikroregionu 2/2018

Informační zpravodaj Podhostýnského mikroregionu č. 2/2018

10. 9. 2018

Oznámení době a místě voleb do zastupitelstva

Na úřední desku jsme vyvěsili oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (5. 10. 2018, 14.00 – 20.00 a 6. 10. 2018, 8.00 – 14.00 v sále OÚ Jankovice).

9. 9. 2018

Cvičení pilates začne od 12. září

6. 9. 2018

Zasedání okrskové volební komise

Na úřední desku jsme vyvěsili informaci o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.